Modern IT glossary for students
(short english-azerbaijani [explanatory] dictionary of ICT terms)
2nd edition
Baku, `mammadli.az`, 2019, 158 pp.
ISBN: 978-9952-8202-7-0
Author: Mammadli Rafig
This dictionary provides English and Azerbaijani translations of words, expressions and terms of art frequently used in the Internet, Information Technology and Communication spheres.
The book includes about 2,400 words (without domains and smileys) selected from among 60,000 words and expressions most used by leaders and professionals in computer and information technol-ogy spheres. The dictionary is explanatory and educational intended for secondary school students, teachers and users of computer technology.
It is also very useful for social network users, as it presents terms commonly used on Facebook, Twitter and chat programs.
The free online version http://enaz.online of the dictionary is available on Internet.
I express my gratitude to Emin Huseynov, PhD student and Research Analyst at the University of Geneva, who voluntarily developed electronic version of the dictionary.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Məktəblilər üçün müasir İnformatika sözlüyü
(qısa ingiliscə-azərbaycanca [izahlı] İKT terminləri lüğəti)
(işlənmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr)
Tərtib edən: Rafiq Məmmədli
Bakı, mammadli.az – 2019, 158 səh.

Sahəyə aid 60 minə yaxın termindən seçilən 2 min 400-dək (domen və smayllarsız) ən çox rastgəlinən, tez-tez istifadə olunan, kompüterdə çalışanların bilməsi vacib olan terminlərdən ibarət bu sözlük izahlıdır və öyrətmə funksiyası daşıyır.
Lüğət smartfon və sosial şəbəkə istifadəçiləri üçün də faydalıdır: Facebook, Twitter, messencer və çət proqramlarına aid ən yeni və aktual terminlər də buraya əlavə olunub. Lüğətin sonunda coğrafi domenlərin siyahısı və ən çox istifadə olunan smaylların açılışı da verilib.
Optimallıq üçün sözlüyə mənası aşkar duyulan və açılışı şübhə doğurmayan, məsələn Archive (arxivləşdirmə). Active (aktiv, cari) tipli terminlər bilərəkdən salınmayıb. Həmin sözlərin izahını lüğətin elektron versiyasından tapmaq olar.
2-ci nəşrdə lüğətə xeyli yeni sözlər əlavə olunub, bir sıra az aktual terminlər isə çıxarılıb.

Sözlüyün http://enaz.online elektron versiyasını təmənnasız olaraq işləyib hazırlamış Cenevrə Universitetinin elmi araşdırmaçısı Emin Hüseynova dərin təşəkkürümü bildirirəm.