Cəfər Qiyasi, İbrahim Bozyel
ERMƏNİ MƏNƏVİ TERRORU

Adlar dəyişsə də, tarix qalır
«Kitab Klubu», 2007

ELEKTRON VERSİYA

Bu [azərbaycanca-ingiliscə] kitab həmişə gördüyünüz qalın-qalın təbliğat əsərlərindən deyil. Maraqlı bir məqalə kimi birnəfəsə oxunur. Əsəri oxuduqca sırtıqcasına dünyanı yayındırmağa çalışan erməni təbliğatçılarının Azərbaycan türklərinə qarşı necə mənəvi terror törətdiklərindən dəhşətə gələcək, erməni qəsbkarlarının türkcə yer adlarına ifrat dərəcədə dözümsüzlüyünü gördükcə vicdanınız sızlayacaq.
Cəmi 33 səhifədən ibarət olan kitabın 19 səhifəsi ermənilərin illər ərzində indiki Ermənistan ərazisində adları dəyişdirilmiş 2 minədək türk mənşəli yaşayış məskənlərinin siyahısı təşkil edir.
Kitabı məşhur memar-yazar, akademik Cəfər Qiyasi ilə iğdırlı tədqiqatçı-yazar (mərhum) İbrahim Bozyel müştərək hazırlayıb.
Onlayn versiya "Kitab Klubu"nun 2007-ci ildə nəşr etdiyi eyniadlı kağız nəşrindən götürülüb.

Kitabdan bir sitat:
«Ötən əsrin 70-ci illərində Gədəbəydə bir kənd müəllimi mənə belə bir hadisə danışmışdı:
– Bir gün buralarda bir sərsəri erməni peyda oldu. Bir əlində balta, çiynində torba olan bu “səyyah” erməni harada daş, divar görsəydi, orada tez bir xaç qazıyırdı.
Mən ona dedim ki, bu erməni sərsəri deyil Azərbaycana xüsusi olaraq göndərilmiş hiyləgər bir təxribatçıdır. Gerçək sərsəri, bu təxribatı anlamayan, qəflət yuxusunda olan rayon rəhbərliyi və yerli hüquq-mühafizə orqanlarıdır...»