İngiliscə-Azərbaycanca [izahlı] kompüter terminləri lüğəti
(işlənmiş və əlavələr olunmuş 3-cü nəşr)
[son dəyişiklik olunub: 13 iyun, 2019]

 

Sahəyə aid 60 minə yaxın termindən seçilən 10 min 250-dən artıq ən çox rastgəlinən, gündəlik istifadə olunan, kompüterdə çalışanların bilməsi vacib olan sözlərdən ibarət bu lüğət izahlıdır və öyrətmə funksiyası daşıyır.

Lüğət smartfon və sosial şəbəkə istifadəçiləri üçün də faydalıdır: Facebook, Twitter, messencer və çət proqramlarına aid ən aktual terminlər də buraya əlavə olunub.

Lüğətdə ən vacib Photoshop, Corel kimi qrafiki proqram terminlərinə [nəşr.] də xeyli yer ayrılıb.

2-ci nəşrdə lüğətə 1800-dən çox yeni – son illər meydana gəlmiş sosial şəbəkə, proqram təminatı və apps-lərə aid terminlər, həmç. Microsoft language portalın versiyası olan fərqli [micr.] terminlər əlavə olunub, xeyli söz isə izaha ehtiyacı olmadığından çıxarılıb.

3-cü [bu] nəşrdə lüğətə 300-ə qədər yeni termin əlavə edilib, bir çoxlarının izahı yenidən işlənib, 50-dək aktual olmayan söz və ifadə lüğətdən çıxarılıb. Lüğətin üslubu istifadə üçün daha da asanlaşdırılıb.

 

Əziz istifadəçi!

Biz bu lüğətin yaradılmasına nə az, nə çox – 10 ilə yaxın vaxt sərf etmişik. İKT terminləri yeni yaranmış bir sahədir. O, gündəlik olaraq artır, dəyişir, yenilənir. Çox söz və ifadənin azərbaycanca qarşılığı belə yoxdur, biz bir çoxunun qarşılığını tapmağa çalışmışıq və ümid edirik lüğətin gələn nəşrlərinə siz də bizə yardımçı olacaqsınız. İrad və təkliflərinizi bizdən əsirgəməyin!


Tərtib edən:
Rafiq Məmmədli
E-mail: mammadli@yahoo.com
Mobil:
+99450/213-56-30

 

English-Azerbaijani [explanatory] Dictionary of Computer Terms
(3rd edition, developed and supplemented)
[last updated: 13 June, 2019]

 

This dictionary provides translations in English and Azerbaijani of words, expressions and terms of art frequently used in the Internet, Infor­mation Technology and Communication fields.

The 10,250 words presented here were selected from among 60,000 words and expressions most used by leaders and professionals in the fields of computer and information technology. The dictionary is explanatory and educational, and intended for secondary school students, teachers and users of computer technology.

It is also very useful for people who participate in social net­works, as it presents terms commonly used on Facebook, Twitter and in chat programs. Photoshop, Corel amateurs and professionals will also find the dictionary useful, as it elucidates terms collected from graphics programs.

Some 1,800 words have been added to the 2nd edition, 300 words to the 3rd edition of the vocabulary. They are mainly the terms regarding recently emerged social networks and software, also apps, as well as terms being version of Microsoft Language Portal differing from our version.

Author
Mammadli Rafig